DLA KANDYDATÓW 2023

Jeśli chcesz poczytać o seminarium – zajrzyj do zakładek:
Seminarium Internum 
Formacja na kapłanów – Seminarium Wyższe
Formacja na braci
lub na stronę seminarium.

A jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszego zgromadzenia, skontaktuj się z duszpasterzami powołań – ks. Wojciechem Kaczmarkiem lub ks. Michałem Radziwiłłem – tu znajdziesz KONTAKT

Po rozmowie z księdzem przyjdzie czas na przywiezienie dokumentów. Wtedy zabierz ze sobą:

  • własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do Seminarium Internum Zgromadzenia Księży Misjonarzy z podaniem motywów swej decyzji, adresowane do Księdza Wizytatora Zgromadzenia (ks. Paweł Holc CM).
  • życiorys własnoręcznie napisany i podpisany z umieszczoną datą. W życiorysie należy umieścić datę i miejsce urodzenia oraz napisać o rodzicach i rodzeństwie. Następnie należy szczegółowo przedstawić drogę życia chrześcijańskiego, podać nazwę parafii, do której kandydat należy oraz opisać, jak wyglądało zaangażowanie kandydata na rzecz wspólnoty parafialnej. Należy także podać informacje o swoim wykształceniu oraz o zainteresowaniach i podejmowanych dodatkowych zajęciach,
  • świadectwa chrztu świętego i bierzmowania wystawione w ostatnich trzech miesiącach,
  • świadectwo dojrzałości (lub świadectwo ukończenia szkoły dla kandydatów na braci),
  • świadectwo ukończenia nauki religii,
  • orzeczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i pracy w zgromadzeniu,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • opinia księdza proboszcza własnej parafii,
  • dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm,
  • dowód osobisty (do wglądu).