Świętość

 

 

Co to jest świętość? Jest to oderwanie i oddalenie się od spraw i rzeczy ziemskich, a równocześnie przywiązanie do Boga i zjednoczenie z Jego wolą. A czy jest coś, co bardziej oddala nas od ziemi i przywiązuje do nieba niż zasady ewangeliczne? Dlatego ten, kto przestrzega tych zasad nazywany jest osobą świętą.

Zasady ewangeliczne odrywają nas od trzech potężnych nieprzyjaciół: żądzy posiadania majętności, żądzy przyjemności oraz żądzy swobody. To jest duch świata, który panuje dziś z taką wielką mocą. Cała bowiem troska ludzi światowych, to troska o to, by mieć bogactwa i przyjemności oraz móc czynić swoją wolę. Oto czego szukają i za czym gonią. Wyobrażają sobie, że szczęście na tym świecie polega na gromadzeniu bogactw, korzystaniu z przyjemności i życiu według własnych zachcianek.

Ach! Ale któż nie uświadamia sobie tego, że jest właśnie wprost przeciwnie!? Ktokolwiek bowiem służy grzechowi, mówi Pismo Święte, jest niewolnikiem grzechu, a każdy niewolnikiem grzechu, jest niewolnikiem diabła. Osoba, która znajduje się w takim stanie, która nie panuje nad swymi żądzami, może i powinna uważać się za dziecko diabła.

Przeciwnie ci, którzy uwalniają się od przywiązania do dóbr ziemskich, od żądzy przyjemności oraz od przywiązania do własnej woli, stają się dziećmi Bożymi, które cieszą się doskonałą wolnością, gdyż odnajduje się ją tylko w miłości Boga. Takie właśnie osoby są wolne, nie są niczym skrępowane. Och, błogosławiona wolności dzieci Bożych!

Ale cóż! Czy istnieje coś bardziej pożytecznego niż wolność? Mówi się, że wolność powinno się kupować za cenę złota i srebra, że powinniśmy stracić wszystko, by ją posiąść. Ale wolność można zdobyć w łatwy sposób – poprzez praktykowanie rad ewangelicznych. Te zaś sprowadzają się do trzech kwestii: umiłowania ubóstwa, wyrzeczenia się przyjemności i podporządkowania się woli Bożej. One wprowadzają człowieka w stan wolności.

Ani świat ze swymi urokami, ani ciało ze swymi przyjemnościami, ani diabeł ze swymi podstępami nie mogą nas trzymać w niewoli, gdyż umiłowanie ubóstwa, wyrzeczenie się własnych przyjemności i poddanie się woli Bożej zapewnia nam zwycięstwo. Oto siła i potęga zasad ewangelicznych.