ŚW. WINCENTY A PAULO

Święty Wincenty a Paulo urodził się 24 kwietnia 1581 r. w Pouy koło Dax w południowej Francji, w rodzinie Jana Depaul i Bertrandy z domu Moras. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września 1600 r. w Châteaux l’Évêque (diec. Périgueux). Wincenty został księdzem w dziewiętnastym roku życia. W pierwszych latach starał się zapewnić sobie godne miejsce w społeczeństwie i godziwe warunki życia. Kiedy odkrył Boże Słowo, które trafiło do Niego bardzo osobiście, zmienił swoje podejście do życia i całkowicie oddał się na służbę drugiemu człowiekowi.

Dzień 25 stycznia 1617 roku stał się dla Wincentego dniem wyjątkowym – dniem przemiany życia. Wygłosił wtedy kazanie na temat spowiedzi generalnej z całego życia. Pod wpływem jego słów dochodziło do licznych nawróceń. Od tego momentu Wincenty głosił konferencje i nauki (nazwane później misjami) w wiejskich parafiach. W 1625 roku powołał do istnienia Zgromadzenie Księży Misjonarzy (Congregatio Missionis), które miało kontynuować dzieło głoszenia Ewangelii ubogim oraz troszczyć się o przygotowanie i wykształcenie gorliwych kapłanów. Znając dobrze sytuację materialną najbiedniejszych warstw społecznych i zdając sobie sprawę z faktu, iż nędza utrudnia prowadzenie życia religijnego, powołał do istnienia wiele stowarzyszeń charytatywnych. W 1625 roku powołał do istnienia Zgromadzenie Księży Misjonarzy (Congregatio Missionis), które miało kontynuować dzieło głoszenia Ewangelii ubogim oraz troszczyć się o przygotowanie i wykształcenie gorliwych kapłanów.

Znając dobrze sytuację materialną najbiedniejszych warstw społecznych i zdając sobie sprawę z faktu, iż nędza utrudnia prowadzenie życia religijnego, powołał do istnienia wiele stowarzyszeń charytatywnych. W 1633 roku założył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (Les Filles de la Charité) zwane szarytkami, których głównym zadaniem stała się praca na rzecz ubogich. Działalność misyjna i charytatywna podejmowana przez Wincentego sprawiła, że był człowiekiem znanym i cenionym w całej ówczesnej Francji. Należał m.in. do Królewskiej Rady Sumienia, która decydowała o nominacjach na wyższe stanowiska kościelne.

Święty Wincenty a Paulo zmarł 27 września 1660 roku w Paryżu. W roku 1729 został zaliczony w poczet błogosławionych, a w 1737 został kanonizowany. W roku 1885 został ogłoszony Patronem wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia działających w Kościele Katolickim. Jego święto Kościół obchodzi 27 września. Jeśli chciałbyś poznać bliżej duchowość i sylwetkę Założyciela Naszego Zgromadzenia skontaktuj się z nami, z pewnością jakąś ciekawą pozycję książkową dla Ciebie znajdziemy.