REKOLEKCJE

Zapraszamy na Dni Skupienia wszystkich mężczyzn od 17 roku życia, którzy pragną odkryć piękno Bożej miłości. Jest to kilka dni spędzonych w seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Jest to również okazja, aby poznać nasze Zgromadzenie, duchowość św. Wincentego a Paulo i rozeznać, w jaki sposób Bóg powołuje mnie do świętości.

Ale przede wszystkim jest to czas spotkania:

Z Bogiem. Możesz pogłębić swoją relację z Jezusem, trochę lepiej Go poznać, posłuchać Jego słów. Modlitwa. Adoracja. Eucharystia. Liturgia Godzin. Nabożeństwo. Spowiedź.

Z ludźmi. Okazja, by porozmawiać z duszpasterzem, klerykami, zaproszonymi gośćmi i młodymi, którzy szukają swojej drogi. Praca w grupach. Konferencje. Dyskusje. Dzielenie się. Kawa.

Z samym sobą. Szansa na wyciszenie, przyjrzenie się sobie, odkrycie co jest dla mnie ważne. Cisza. Rachunek sumienia. Lektura Słowa Bożego.

W tym roku chcemy na nowo odkryć znaczenie i moc Eucharystii. Doświadczyć, że ona jest wielkim darem. W centrum Eucharystii jest Jezus – wzór dla każdego mężczyzny. Dzięki komunii z Nim łatwiej znaleźć swoje miejsce w Kościele, odkryć, co co znaczy być szczęśliwym i rozeznać powołanie.

Święty Wincentego a Paulo, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy, powiedział: Nasz Pan ustanowił Najświętszy Sakrament jako podstawę życia religijnego. Uczynił to w nocy przed męką jako uroczysty testament wyrażający Jego nieskończoną miłość ku rodzajowi ludzkiemu.

Nie byłeś na wcześniejszych Dniach Skupienia? Spokojnie, każde z nich jest niezależne i możesz przyjechać na wybrane.

Masz pytanie? Napisz do nas na powolaniacm@misjonarze.pl lub na fb.com/MlodziezWincentynska.

Najbliższe Dni Skupienia:

  • jesień 2020