Św. Wincenty a Paulo

 

Odmienił oblicze Kościoła”…

Był lipiec. 2016 rok. Krakowskie Błonia. Tysiące ludzi ze wszystkich kontynentów z napięciem oczekiwało słów Piotra naszych czasów Papieża Franciszka. Przemówił. Ogłosił, że europejskim patronem Światowych Dni Młodzieży 2016 jest francuski kapłan, żyjący na przełomie XVI i XVII w. – św. Wincenty a Paulo.

Ojciec Ubogich. Patron Zorganizowanych Dzieł Miłosierdzia. Poszedł na księdza dla prestiżu i pieniędzy. Po kilkunastu latach kapłaństwa Wincenty został wezwany do umierającego wieśniaka. Okazało się, że biedak ten przez lata taił swoje grzechy. Wincenty wyspowiadał go, a spowiedź ta głęboko poruszyła serce Wincentego. Zastanawiał się, jak wielu braci i sióstr w wierze przeżywa podobne trudności i nosi wewnętrzne ciężary. 25 stycznia 1617 r. wygłosił kazanie o spowiedzi generalnej, które jest uważane za duchowy początek Zgromadzenia Misji. Wincenty nawrócił się, doświadczył Bożej Opatrzności i wstąpił na drogę uświęcenia. A potem…

Odwiedzał więźniów, przygarniał porzucone dzieci, szukał pracy dla bezrobotnych, opiekował się chorymi psychicznie, zakładał pierwsze domy dziecka, organizował misje święte, prowadził rekolekcje dla księży, był spowiednikiem francuskich elit, jednał zwaśnione opcje polityczne, był liderem, zajmował się kapelanią żołnierzy na wojnie, założył Zgromadzenie Misji, założył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, wysyłał duchowych synów i córki na misje, każdy dzień spędzał na długiej modlitwie, aby następnie w praktyce kochać, przygarniać, pokrzepiać. Jak Jezus.

Patron Ubogich.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat świętego Wincentego, zobacz TUTAJ.

 

Litania do św. Wincentego

Litania do Świętego Wincentego a Paulo

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo,
Święty Wincenty, wzorze wszelkich cnót chrześcijańskich,
Święty Wincenty, wytrwale zwalczający wszelkie pokusy,
Święty Wincenty, wierny i roztropny sługo Boży,
Święty Wincenty, wierny synu Kościoła,
Święty Wincenty, posłuszny Stolicy Apostolskiej,
Święty Wincenty, wolny nawet w niewoli,
Święty Wincenty, sprawiedliwy, z wiary żyjący,
Święty Wincenty, wzorze chrześcijańskiej nadziei,
Święty Wincenty, zapalony ogniem miłości Boga i bliźniego,
Święty Wincenty, żyjący w prostocie i bojaźni Bożej,
Święty Wincenty, naśladowco Chrystusa cichego i pokornego,
Święty Wincenty, łagodnością prowadzący do Boga,
Święty Wincenty, gorliwy w praktyce umartwienia,
Święty Wincenty, troskliwy o chwałę Bożą,
Święty Wincenty, zapobiegliwy o zbawienie ludzi,
Święty Wincenty, bogaty chrześcijańskim ubóstwem,
Święty Wincenty, wzorze anielskiej czystości,
Święty Wincenty, zwyciężający posłuszeństwem,
Święty Wincenty, wytrwały w niepokojach tego świata,
Święty Wincenty, cierpliwy w przeciwnościach losu,
Święty Wincenty, powołany do głoszenia Ewangelii ubogim,
Święty Wincenty, wspomagający duchownych,
Święty Wincenty, założycielu Zgromadzenia Misji,
Święty Wincenty, założycielu Sióstr Miłosierdzia,
Święty Wincenty, patronie stowarzyszeń charytatywnych,
Święty Wincenty, promotorze apostolstwa świeckich,
Święty Wincenty, gorliwy w głoszeniu misji parafialnych,
Święty Wincenty, apostole braci odłączonych,
Święty Wincenty, ojcze porzuconych dzieci,
Święty Wincenty, powierniku galerników,
Święty Wincenty, opiekunie wszystkich ubogich,
Święty Wincenty, niestrudzony pracowniku w winnicy Pańskiej,
Święty Wincenty, którego śmierć jest cenna przed Bogiem,
Święty Wincenty, który radujesz się prawdą i miłością w wieczności,
Święty Wincenty, abyśmy mogli wiernie cię naśladować,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; † prosimy Cię, obdarz nas tym samym duchem i naucz nas kochać to, co on kochał * i czynić to, czego nauczał. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.