KONFERENCJE

Święty Wincenty a Paulo zauważył, że Jezus sporo czasu poświęcał Apostołom, aby dobrze przygotować ich do misji. Dlatego nasz Założyciel również spotykał się z misjonarzami, z siostrami miłosierdzia i z księżmi diecezjalnymi, by rozmawiać z nimi i dzielić się myślami o cnotach ewangelicznych.

Okazuje się, że jego słowa są aktualne również dziś.

Zapraszamy do czytania lub słuchania słów świętego Wincentego a Paulo i naśladowania Jezusa Chrystusa w swoim życiu.