REKOLEKCJE WINCENTY

Rekolekcje u misjonarzy 2022 - WINCENTY

 Zapraszamy na stacjonarne rekolekcje dla mężczyzn od 17 roku życia.
Rekolekcje to czas spotkania z Jezusem, poznawania samego siebie i doświadczenia wspólnoty. W tym roku podejmiemy tematy związane z duchowością wincentyńską, czyli doświadczymy i nauczymy się patrzeć na modlitwę, wolę Bożą, ubogich i wspólnotę tak, jak robił to święty Wincenty a Paulo.

Rekolekcje Wincenty to czas spotkania:

Z Bogiem. Możesz pogłębić swoją relację z Jezusem, jeszcze lepiej Go poznać, posłuchać Jego słów. Modlitwa. Adoracja. Eucharystia. Liturgia Godzin. Nabożeństwo. Spowiedź. Możliwość kierownictwa duchowego.

Z ludźmi. Okazja, by spotkać się i porozmawiać z duszpasterzem, klerykami, i młodymi, którzy szukają swojej drogi. Konferencje. Dyskusje. Dzielenie się. Kawa.

Z samym sobą. Szansa na wyciszenie, przyjrzenie się sobie, odkrycie co jest dla mnie ważne. Cisza. Rachunek sumienia. Lektura Słowa Bożego.

Zapraszamy na nasze media. Zostańmy w kontakcie:
https://www.instagram.com/misjonarze_pl
https://www.facebook.com/misjonarze